ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

Λίγους μήνες μετά την επέμβαση PSARP, θα γίνει η σύγκλειση της κολοστομίας. Δηλαδή η ένωση των δύο ανοιγμάτων – στομίων της κολοστομίας και η αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου, έτσι ώστε τα κόπρανα να αποβάλλονται δια της φυσικής οδού, από τον πρωκτό.