ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ ΤΟΥ MECKEL

Το εκκόλπωμα του Meckel μπορεί επίσης να προκαλέσει εντερική απόφραξη με την πρόπτωση του στην διαδρομή του εντέρου (εγκολεασμός). Ένα μέρος του λεπτού εντέρου μπορεί επίσης να περιελιχθεί γύρω από ένα καθηλωμένο εκκόλπωμα Meckel. Αυτό είναι γνωστό ως τμηματική συστροφή και σχετίζεται με  εντερική ισχαιμία και απόφραξη.

ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
Όταν το έντερο αναπτύσσει έλκος μπορεί να παρατηρηθεί σοβαρή αιμορραγία που έχει σαν αποτέλεσμα αναιμία. Η ταχεία απώλεια αίματος μπορεί να προκαλέσει καταπληξία (shock). Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί εντερική απόφραξη και σοβαρή λοίμωξη.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ MECKEL
Επιπλοκές από το εκκόλπωμα του Meckel μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε ηλικία και εκτιμάται ότι υπάρχει 4-6% δια βίου κίνδυνος επιπλοκών. Παρόλα αυτά ο κίνδυνος μειώνεται με την ηλικία. Βρέφη και παιδιά φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο από επιπλοκές με το 50% των συμπτωματικών εκκολπωμάτων Meckel να συμβαίνουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών.
Αυξημένη συχνότητα των εκκολπωμάτων του Meckel φαίνεται να σχετίζεται με άλλες συγγενείς διαμαρτίες όπως  οισοφαγική ατρησία, ατρησία πρωκτού (ορθοπρωκτικές ανωμαλίες), ομφαλοκήλη, νόσος  Crohn και άλλες νευρολογικές και καρδιαγγειακές δυσμορφίες.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MECKEL
Συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν αν το εκκόλπωμα αιμορραγήσει ή προκαλέσει απόφραξη. Το σύμπτωμα που πιο συχνά εμφανίζεται στα νεαρά παιδιά είναι ανώδυνη αιμορραγία από το ορθό. Το χρώμα του αίματος μπορεί να ποικίλλει από έντονο ερυθρό (35%) μέχρι σκοτεινό ερυθρό  και από καστανό μέχρι το χρώμα της πίσσας (7%).
Μολονότι τα συμπτώματα της λοίμωξης και της απόφραξης γενικά απαντώνται πριν την εφηβεία, μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής  και να προκαλέσουν ήπιο έως έντονο κοιλιακό πόνο και δυσφορία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MECKEL
Η αιμορραγία από το ορθό απαιτεί συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση. Όταν οι ασθενείς είναι σταθεροί και η αιμορραγία είναι αργή και επεισοδιακή, μπορεί να γίνει μία ποικιλία διαγνωστικών εξετάσεων
-Αιματολογικές εξετάσεις. Αυτές γίνονται για να προσδιοριστεί αν υπάρχει αναιμία ή λοίμωξη. Μπορεί να ληφθεί ένα δείγμα κοπράνων για να γίνει έλεγχος για μακροσκοπικά εμφανές αίμα ή ίχνη αίματος.
-Meckel’s scan. Μία ραδιενεργή ουσία που λέγεται τεχνήτιο και απορροφάται κατά προτίμηση από το γαστρικό ιστό εισάγεται στην κυκλοφορία του αίματος ενδοφλεβίως. Αυτή η ουσία μπορεί να φανεί στις ακτινογραφίες και υποδεικνύει τις περιοχές που υπάρχει γαστρικός ιστός που εκκρίνει οξύ όπως αυτός που υπάρχει στο εκκόλπωμα του Meckel.
-βαριούχος υποκλυσμός και απεικόνιση λεπτού εντέρου. Αυτή η διαδικασία γίνεται για να εξεταστεί το παχύ έντερο και κατά συνέπεια να αποκλειστούν άλλες πιθανές αιτίες γαστρεντερικής αιμορραγίας. Ένα σκιαστικό υγρό καλύπτει το εσωτερικό του παχέος εντέρου δίνεται μέσω του ορθού με τη μορφή κλύσματος. Αυτές οι ακτινογραφίες δείχνουν στενώσεις, αποφράξεις και άλλα προβλήματα.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επείγουσα διερευνητική εγχείρηση.   

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MECKEL
Ένα συμπτωματικό εκκόλπωμα του Meckel πρέπει να αφαιρείται με εγχείρηση. Αυτή η εγχείρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε ανοικτή ή λαπαροσκοπική χειρουργική προσέγγιση. Και με τις δύο προσεγγίσεις το εκκόλπωμα του Meckel αφαιρείται
Όπως και με άλλες επεμβάσεις του πεπτικού οι μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν μικρό κίνδυνο μόλυνσης της πληγής και ανάπτυξης συμφύσεων μετέπειτα στη ζωή.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Μετά την ανάρρωση,η αφαίρεση του εκκολπώματος του Meckel γενικά δεν επηρεάζει την γαστρεντερική λειτουργία και τη θρέψη.