ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Η ακράτεια των κοπράνων αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στα παιδιά. Μπορεί να προκληθεί από χρόνια δυσκοιλιότητα ή από παθήσεις που μπορεί να διαταράξουν τον έλεγχο του εντέρου όπως δισχιδή ράχη, νόσο Hirschsprung,ορθοπρωκτικές ανωμαλίες κ.α.

Το σύμπτωμα αυτό μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά έντονη αμηχανία και κοινωνικά προβλήματα και μπορεί δε να  αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα και σε ολόκληρη την οικογένεια.

ΤΥΠΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

1) Η πραγματική ακράτεια κοπράνων συμβαίνει σε παιδιά που δεν έχουν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς που απαιτούνται για τον έλεγχο των κινήσεων του εντέρου . Συνήθως, αυτά τα παιδιά έχουν ορθοπρωκτικές ανωμαλίες, νόσο Hirschsprung (συγγενές μεγάκολο)καθώς και προβλήματα της σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσμα, ο εγκέφαλος να μην λαμβάνει το μήνυμα όταν το ορθό είναι γεμάτο κόπρανα.Επομένως, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση κάποιων από τις ανωτέρω καταστάσεις μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου,  δεν μπορεί πάντα να διασφαλίσει τον έλεγχο των κενώσεων.

Τα προβλήματα του εντέρου μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από το πόσο γρήγορα το κόλον σπρώχνει τα κόπρανα μέχρι το ορθό πριν φτάσει στους μυς του σφιγκτήρα. Τα παιδιά με πραγματική ακράτεια κοπράνων μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως έχοντα ένα αργό-υποκινητικό ή γρήγορο-υπερκινητικό έντερο – και η αντιμετώπιση για καθένα είναι διαφορετική.

Αργό-Υποκινητικό έντερο: Σε ασθενείς όπου το κόλον ωθεί τα κόπρανα αργά, τα κόπρανα τείνουν να συγκεντρώνονται στο ορθό – το οποίο είναι μεγαλύτερο από το φυσιολογικό στους περισσότερους από αυτούς τους ασθενείς. Αυτά τα παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να αισθανθούν την πληρότητα, να αναπτύξουν σοβαρή δυσκοιλιότητα και στη συνέχεια να λερώνονται λόγω υπερχείλισης.

Γρήγορο-Υπερκινητικό έντερο: Οι ασθενείς που μπορεί να έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και συγκεκριμμέναεντερεκτομή , το εντερό τους  κινείται πολύ γρήγορα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαλαρά, υδαρή κόπρανα που μπορεί να διαρρεύσουν από τον πρωκτό.

2) Η ακράτεια από υπερπλήρωση ή  «ψευδοακράτεια” εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά  με φυσιολογικό έλεγχο σφιγκτήρων και με ικανότητα εκπαίδευσης τουαλέτας  τα οποία με τα χρόνια έχουν αναπτύξει σοβαρή, χρόνια δυσκοιλιότητα. Αυτό οδηγεί σε κατακράτηση κοπράνων που οδηγεί σε υπερχείλιση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ακράτεια κοπράνων μπορεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το παιδί, τον γονέα και συχνά για ολόκληρη την οικογένεια. Συχνά αποτελεί εμπόδιο της κοινωνικής αποδοχής, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες. Για τη θεραπεία της ακράτειας των κοπράνων είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα πιθανά αίτια.

Πρώτα απ ‘όλα, το παιδί  πρέπει να έχει ιατρική αξιολόγηση για να καθοριστεί σε ποια από τις 3 κατηγορίες ακράτειας εντάσσεται. Ψευδο-ακράτεια, αληθής ακράτεια κοπράνων με διάρροια ή αληθινή ακράτεια κοπράνων με δυσκοιλιότητα. Μόλις προσδιοριστεί η αληθινή αιτία της ακράτειας κοπράνων, η θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού.

Μπορούμε λοιπόν με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (BOWEL MANAGEMENT PROGRAM) να επιτύχουμε φυσιολογικές κινήσεις εντέρου χωρίς ατυχήματα (εγκόπριση) και κυρίως με καλή ποιότητα ζωής παιδιού και οικογένειας.

Η θεραπεία εξατομικεύται για κάθε ασθενή ξεχωριστά και επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και μπορεί να γίνει μέσω ρύθμισης της διατροφής,με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με ειδικούς υποκλυσμούς, φυσιοθεραπεία των μυών της πυέλου, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη.

Ωστόσο η αντιμετώπιση της ψευδο-ακράτειας, της αληθούς ακράτειας κοπράνων με διάρροια και της αληθούς ακράτειας κοπράνων με δυσκοιλιότητα είναι διαφορετική.

Σίγουρα αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να στοχεύουμε  είναι ότι με την υπομονή, την ενθάρρυνση και τη σωστή θεραπεία, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν καλή λειτουργία του εντέρου και να ζήσουν κανονική ζωή.