ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ
ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ

download pdf >

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΙ
ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ (συγγενής–επίκτητη)
ΕΚΤΟΠΙΑ
ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ

download pdf >

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

download pdf >

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ

download pdf >

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΣΤΑ
ΝΕΟΓΝΑ-ΒΡΕΦΗ-ΠΑΙΔΙΑ

download pdf >

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

download pdf >