ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις (preputial adhesions), οι οποίες είναι φυσιολογικός επιθηλιακός ιστός που παρεμβάλλεται μεταξύ ακροποσθίας και βαλάνου. Συνήθως λύονται αυτόματα και διαχωρίζεται το έσω πέταλο της ακροποσθίας από τη βάλανο στους πρώτους 6 μήνες μέχρι τα 3 χρόνια. Ωστόσο, είναι δυνατό να παραμείνουν μέχρι και την εφηβεία. 

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις δεν χρειάζονται διάνοιξη πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας, παρά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις.

Με την έναρξη της εφηβείας (ηλικία των 10 χρόνων) πρέπει να γίνεται λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων και διάνοιξη της ακροποσθίας, ώστε να είναι ευχερής η αποκάλυψη της βαλάνου. Ο λόγος είναι αφενός η δυσκολία (πόνος) που θα αντιμετωπίσουν κατά τον αυνανισμό και τη σεξουαλική επαφή και αφετέρου ο κίνδυνος δημιουργίας ολικής φίμωσης εξαιτίας τραυματισμών τριβής (ουλώδης στένωση ακροποσθίας).

Οι ενδείξεις για λύση, των βαλανοποσθικών συμφύσεων με διάνοιξη της ακροποσθίας και αποκάλυψη της βαλάνου πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας σε οποιαδήποτε ηλικία είναι η βαλανοποσθίτιδα, η ουρολοίμωξη χωρίς άλλη αιτία, και τοπικά ενοχλήματα από συγκέντρωση κυττάρων που αποπίπτουν.

Η λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων με διάνοιξη της ακροποσθίας και αποκάλυψη της βαλάνου γίνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και χορήγηση αναλγητικών από το στόμα. Δεν έχει πόνο και η φροντίδα διαρκεί δυο ημέρες.