ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΚΥΣΤΗΣ MORGAGNI

Ορισμός  
Στα κυστικά μορφώματα των εξαρτημάτων του όρχεος συμπεριλαμβάνονται 1)η κύστη Morgani (appendix testis), 2)η κύστη επιδιδυμίδος (appendix epididymis) 3)ο παραδίδυμος ή όργανο του Giraldes, τα οποία είναι εμβρυικά υπολείμματα του μεσονεφριδικού πόρου του Wolff ή του παραμεσονεφριδικού πόρου του Müller.

Παθογένεση
Η κύστη Morgani είναι υπόλειμμα του πόρου του Müller ενώ η κύστη επιδιδυμίδος, ο παραδίδυμος ή όργανο του Giraldes είναι υπολείμματα του πόρου του Wolff. (σχήμα Lagman). Οι εκκρεμοειδείς κινήσεις της κύστης Morgani οδηγούν σε συστροφή.

Επιδημιολογία
Η κύστη Morgani εμφανίζεται στο 90% των αγοριών και η διάμετρός της κυμαίνεται από 1-10 mm. Συστρέφεται πιο συχνά από όλα τα προαναφερόμενα τέσσερα κυστικά μορφώματα. Η συχνότερη ηλικία είναι 10-11 χρονών και ενδεχομένως να συσχετίζεται με την έκκριση οιστρογόνων στην εισβολή της εφηβείας.161, 203 Neil

Κλινική εικόνα
Όταν η κύστη Morgani συστραφεί παρατηρείται επώδυνη διόγκωση του όσχεου με ερυθρότητα και οίδημα. Το όσχεο διαυγάζει στην διαφανοσκόπηση, όμως πολλές φορές παρατηρείται μικρή σκοτεινή περιοχή στον άνω πόλο του όρχεως η οποία αντιστοιχεί στην συστραφείσα κύστη.
Ίδια κλινική εικόνα με τη συστροφή του όρχεως – με οξύ πόνο στον άνω πόλο του και πιθανόν σκοτεινή περιοχή στη διαφανοσκόπηση.

Διάγνωση
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος συμβάλλει σημαντικά στην διάγνωση

Διαφορική διάγνωση
Όλες οι περιπτώσεις επώδυνης διόγκωσης του οσχέου.

Θεραπεία
Συντηρητική αντιμετώπιση με αναλγητικά. Σε περίπτωση που επιμένει η κλινική εικόνα κατ’ εκτίμηση του χειρουργού εγχείρηση.