ΚΥΣΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

Ορισμός
Κυστική διόγκωση του οσχέου ή της βουβωνικής χώρας πλήρης υγρού, που δεν περιβάλλει τον όρχη.

Παθογένεση
Παραμονή ανοικτού τμήματος του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου και συγκέντρωση διαυγούς υγρού εντός αυτού, μεταξύ των δυο πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς και μεταξύ δύο δακτυλίων του Ramonnende, χωρίς επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα.

Κλινική εικόνα
Κυστική διόγκωση πλήρης υγρού, που εντοπίζεται κατά μήκος του σπερματικού τόνου μεταξύ της περιτοναϊκής κοιλότητας και του όρχη. Είναι στρογγυλή ή ωοειδής, ανώδυνη και μη ανατασσόμενη, που δεν περιβάλλει τον όρχη, και είναι προσκολλημένη στον σπερματικό τόνο με δυνατότητα να μετακινείται κατά μήκος αυτού. Είναι διαφανής στην διαφανοσκόπηση σε σκοτεινό δωμάτιο.

Διάγνωση
Από την κλινική εικόνα. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος μπορεί να είναι χρήσιμος καθορίζοντας την διάσταση της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής και τη συγκέντρωση υγρού

Διαφορική διάγνωση
Από όλες τις διογκώσεις της βουβωνικής χώρας και του όσχεου

Επιπλοκές
Όταν το μέγεθος είναι μεγάλο ασκείται πίεση του σπερματικού τόνου με συνέπεια μειωμένη αιμάτωση του όρχεως η οποία πιθανόν να επηρεάζει την ανάπτυξή του.

Θεραπεία
Χειρουργική αφαίρεση. Εκτομή της κύστεως και διερεύνηση για την συνύπαρξη βουβωνοκήλης. Νοσηλεία μίας μέρας (Day clinic)

Ηλικία εγχείρησης
Ένα έως δύο χρονών.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές
Υδροκήλη και διαπύηση του χειρουργικού τραύματος.