ΚΥΣΤΗ ΝUCK

Ορισμός
Κυστική διόγκωση της βουβωνικής χώρας στα κορίτσια

Παθογένεση
Παραμονή ανοικτού τμήματος του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου και συγκέντρωση διαυγούς υγρού εντός αυτού, χωρίς επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα μεταξύ δύο περισφίξεων του Ramonned.

Κλινική εικόνα
Διόγκωση ομαλή σφαιρική ή ωοειδής ανώδυνη μη ανατασσομένη η οποία επεκτείνεται μέχρι το ανώτερο τμήμα των μεγάλων χειλέων του αιδοίου.

Διάγνωση
Από την κλινική εικόνα και υπερηχογραφικά

Διαφορική διάγνωση
Από την περισφιγμένη βουβωνοκήλη η οποία είναι επώδυνη.  

Θεραπεία
Χειρουργική αφαίρεση. Εκτομή της κύστεως και διερεύνηση για την συνύπαρξη βουβωνοκήλης. Νοσηλεία μίας μέρας (Day clinic)

Ηλικία εγχείρησης
Μετά το πρώτο έτος

Μετεγχειρητικές επιπλοκές
Σπάνια διαπύηση τραύματος