ΦΙΜΩΣΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ)

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ

Ο όρος φίμωση (φιμώνω = κλείνω) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου (κλειστή ακροποσθία).

Όμως, η κλειστή ακροποσθία είναι αποτέλεσμα τριών διαφορετικών καταστάσεων (βαλανοποσθικές συμφύσεις, στενή ακροποσθία,ξηρωτική βαλανίτιδα), οι οποίες έχουν διαφορετική κλινική εικόνα και διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση ανάλογα με την ηλικία.

Για το λόγο αυτό είναι λάθος να εκφράζονται με τον κοινό όρο «φίμωση», όπως μέχρι τώρα συνηθίζεται και να αντιμετωπίζονται ως ενιαία κλινική οντότητα.

ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ (PREPUTIAL ADHESIONS)

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις (preputial adhesions), οι οποίες είναι φυσιολογικός επιθηλιακός ιστός που παρεμβάλλεται μεταξύ ακροποσθίας και βαλάνου. Συνήθως λύονται αυτόματα και διαχωρίζεται το έσω πέταλο της ακροποσθίας από τη βάλανο στους πρώτους 6 μήνες μέχρι τα 3 χρόνια. Ωστόσο, είναι δυνατό να παραμείνουν μέχρι και την εφηβεία.

Η ΞΗΡΩΤΙΚΗ ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ (ΟΛΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ – PATHOLOGICAL OR FULL PHIMOSIS)

Η ολική ή παθολογική φίμωση (pathological or full phimosis), είναι αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου και είναι αποτέλεσμα:
– είτε ξηρωτικής βαλανίτιδας η οποία πιθανόν είναι αυτοάνοσο νόσημα και η εκδήλωσή της ίσως συσχετίζεται με την ανάπτυξη φλεγμονών της ακροποσθίας και της βαλάνου (βαλανοποσθίτιδα),
 – ή προκύπτει μετά από τραυματισμούς (ουλώδης στένωση ακροποσθίας), κυρίως κατά την προσπάθεια διάνοιξης της ακροποσθίας.
Αναπτύσσεται συνήθως μετά την ηλικία των 5 χρόνων και έχει συγκεκριμένη κλινική εικόνα που τη διαχωρίζει από τη μερική φίμωση.

ΜΕΡΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ (PARTIAL OR PHYSIOLOGICAL PHIMOSIS)

Η μερική ή φυσιολογική φίμωση (partial or physiological phimosis) ή στενή ακροποσθία ή δακτύλιος ακροποσθίας είναι αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου και οφείλεται στην ύπαρξη ενός ινώδους δακτυλίου του χείλους της ακροποσθίας. Ο στενός αυτός δακτύλιος συνήθως διευρύνεται μέχρι την ηλικία των 5-7 χρόνων ή σπανιότερα και μέχρι την εφηβεία.

ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ
ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ

 

ΦΙΜΩΣΗ: ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

download pdf