ΕΠΩΔΥΝΗ ΣΤΥΣΗ - ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Ένας σημαντικός αριθμός εφήβων αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την προσπάθεια αποκάλυψης της βαλάνου (Εικ. 1), όπως πόνο, δυσκολία ή και αδυναμία να αποκαλυφθεί η βάλανος κατά τη διάρκεια της στύσης. Επίσης μπορεί να υπάρχει πόνος κατά τη διάρκεια του αυνανισμού ή της σεξουαλικής επαφής.

Εικόνα 1. Αποκάλυψη βαλάνου

Οι καταστάσεις που δημιουργούν τα προβλήματα αυτά είναι:

– η μερική φίμωση, χαρακτηρίζεται από ένα στενό δακτύλιο στο χείλος της ακροποσθίας, ο οποίος όταν αποκαλύπτεται η βάλανος, στραγγαλίζει το πέος προκαλώντας δυσφορία ή και πόνο (Εικ. 2),

Εικόνα 2. Μερική φίμωση

– η ολική φίμωση, οφείλεται σείνωση της ακροποσθίας εξ’ αιτίας ουλώδους στένωσής της (Εικ. 3) ή ξηρωτικής βαλανίτιδας (Εικ. 4), που προκαλεί δυσκολία ή αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου.

Εικόνα 3. Ουλώδης στένωση ακροποσθίας

Εικόνα 4. Ξηρωτική βαλανίτιδα

-ο βραχύς χαλινός του πέους προκαλεί κάμψη της βαλάνου κατά την αποκάλυψή της, δυσκολία, πόνο ή και πιθανότητα αιμορραγίας λόγω τραυματισμού του χαλινού κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής (Εικ. 5).

Εικόνα 5. βραχύς χαλινός πέους

Οι καταστάσεις αυτές στην εφηβεία αποκαθίστανται χειρουργικά.

Η εγχείρηση διενεργείται με στελεχιαία αναισθησία ή με μέθη και η νοσηλεία διαρκεί μερικές ώρες

Στην περίπτωση του βραχέος χαλινού του πέους η θεραπεία είναι η διατομή του,

ενώ για την ολική φίμωση είναι απαραίτητη η μερική περιτομή (αφαίρεση τμήματος της ακροποσθίας) (Εικ. 6) .

Στην περίπτωση της μερικής φίμωσης η εγχειρητική αποκατάσταση γίνεται συνήθως με αμφοτερόπλευρη πλάγια πλαστική της ακροποσθίας (Εικ. 7) και σπανιότερα με μερική περιτομή ανάλογα με την περίπτωση.

Στην αμφοτερόπλευρη πλάγια πλαστική της ακροποσθίας διευρύνεται ο στενός δακτύλιος του χείλους της ακροποσθίας, με διατήρηση ακέραιας της ακροποσθίας.

Σε σχέση με την μερική περιτομή:

-Τα πλεονεκτήματα είναι ότι, η βάλανος καλύπτεται, και διατηρείται η ύγρανση της, με αποτέλεσμα την προστασία από τριβές, ξήρανση, λοιμώξεις,τραυματισμό και πόνο κατά τη συνουσία. Η αισθητικότητα της βαλάνου είναι καλύτερη και το εύρος των κινήσεων στη σεξουαλική επαφή είναι μεγαλύτερο (αναδίπλωση-ολίσθηση βαλάνου). Η εικόνα του πέους μετά την εγχείρηση είναι η ίδια με την εικόνα που είχε πριν την εγχείρηση.

– Το Μειονέκτημα είναι ότι το περίπου 5% των ασθενών θα εμφανίσουν επαναστένωση και θα οδηγηθούν σε μερική περιτομή

Εικόνα 6. Μετά από μερική περιτομή

Εικόνα 7. Μετά από αμφοτερόπλευρη πλάγια πλαστική της ακροποσθίας