ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Ορισμός
Διόγκωση του οσχέου, ομαλή λεία και ανώδυνη που περιβάλλει τον όρχη με επέκταση ή όχι στη βουβωνική χώρα.

Παθογένεση
Παραμονή ανοικτού του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου ανοικτού, χωρίς επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα, και συγκέντρωση διαυγούς υγρού εντός των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνος του όρχεως.

Επιδημιολογία
Η συχνότητα της υδροκήλης στα παιδιά μεγαλύτερα του 1 έτους είναι μικρότερη από 1%.

Κλινική εικόνα
Διόγκωση του οσχέου η οποία είναι εμφανής με την γέννηση και συχνά αμφοτερόπλευρη.
Ομαλή, λεία, ανώδυνη, μαλακή στην ψηλάφηση, με σχήμα σφαιρικό ή επίμηκες, περιβάλλει τον όρχη, εμφανίζει χαρακτηριστική διαφάνεια του περιεχομένου υγρού στην διαφανοσκόπηση και δεν ανατάσσεται. Σπάνια μορφή της υδροκήλης είναι η κοιλιο-οσχεϊκή υδροκήλη (Abdominoscrotal Hydrocele) η οποία επεκτείνεται επι τα εντός του κοιλιακού στομίου του βουβωνικού πόρου στο κοίτος της κοιλιάς και φθάνει μέχρι το όσχεο.

Διάγνωση
Από την κλινική εικόνα.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος μπορεί να είναι χρήσιμος καθορίζοντας την διάσταση της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής και τη συγκέντρωση υγρού.

Διαφορική διάγνωση
Βουβωνοκήλη: διόγκωση του όσχεου που αυξομειώνει το μέγεθός της όπως δεν περιέχει διαυγές υγρό και απωθεί τον όρχι ο οποίος είναι ψηλαφητός.

Επικοινωνούσα υδροκήλη: διόγκωση του όσχεου που αυξομειώνει το μέγεθός της όπως και η βουβωνοκήλη αλλά περιέχει διαυγές υγρό, περιβάλλει τον όρχι και επεκτείνεται μέχρι το έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου. Ο διαχωρισμός μπορεί να είναι δύσκολος αν η υδροκήλη είναι μεγάλη και υπό τάση

Κύστη σπερματικού τόνου: διόγκωση που δεν αυξομειώνει το μέγεθός της και περιέχει διαυγές υγρό δεν περιβάλλει τον όρχι είναι ευκίνητη και μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του σπερματικού τόνου.

Περισφιγμένη βουβωνοκήλη: διόγκωση επώδυνη, σκληρή, με ερυθρότητα και οίδημα του δέρματος, αδιαφανής στη διαφανοσκόπηση.

Επιπλοκές
Σε περίπτωση συνύπαρξης βουβωνοκήλης, περίσφιξη της βουβωνοκήλης.

Θεραπεία
Αυτόματη ίαση μέχρι την ηλικία του ενός έτους (90 %).
Ευμεγέθης υδροκήλες: Όταν δεν ιώνται μέχρι την ηλικία του ενός έτους – εγχείρηση
Υδροκήλες υπό τάση: ανεξαρτήτως ηλικίας – εγχείρηση

Χειρουργική αφαίρεση. Διερεύνηση για την συνύπαρξη βουβωνοκήλης. Νοσηλεία μίας μέρας (Day clinic)

Μετεγχειρητικές επιπλοκές    
Υποτροπή 2 %, λοίμωξη  1%