ΓΑΣΤΡΟΣΧΙΣΗ

Τι είναι η γαστρόσχιση
Γαστρόσχιση είναι η κατάσταση κατά την οποία το στομάχι και το έντερο βρίσκονται εκτός του κοιλιακού τοιχώματος του νεογνού. Αυτό συμβαίνει κατά την τέταρτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Το άνοιγμα είναι συνήθως στη δεξιά πλευρά του ομφαλού και το μέγεθός του είναι συνήθως μικρότερο από 6 cm.
Η γαστρόσχιση είναι μία σπάνια συγγενής ανωμαλία. Παρατηρείται σε περίπου 1 κάθε 5000 γεννήσεις. Περίπου το 10% των νεογνών που γεννιούνται με γαστρόσχιση έχουν επίσης ένα μέρος του εντέρου τους που δεν αναπτύσσεται  σωστά. Τα περισσότερα νεογνά με γαστρόσχιση δεν έχουν άλλες συγγενείς διαμαρτίες.
Αιτίες της γαστρόσχισης
Δεν γνωρίζουμε τι προκαλεί τη γαστρόσχιση. Δεν φαίνεται να είναι κληρονομική ή οικογενής.
Η απόκτηση ενός νεογνού με γαστρόσχιση δεν αυξάνει την πιθανότητα απόκτησης άλλου νεογνού με την κατάσταση αυτή.
Διάγνωση της γαστρόσχισης
Η γαστρόσχιση μπορεί να φανερωθεί στον υπερηχογραφικό έλεγχο νωρίς στην εγκυμοσύνη. Από πολλές εγκύους λαμβάνεται δείγμα αίματος για έλεγχο. Αν υπάρχουν μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές ο γιατρός θα αναζητήσει γενετικό ελάττωμα με ένα πιο λεπτομερές υπερηχογράφημα. Αν το νεογνό έχει γαστρόσχιση ο γιατρός θα δει έλικες του εντέρου να επιπλέουν ελεύθερα. Η μητέρα και η οικογένεια συνήθως συναντάται με ένα χειρούργο για να συζητήσουν το πλάνο του τοκετού και  σχέδια για το νεογνό μετά τη γέννησή του.
Σχεδιασμός τοκετού
Είναι καλύτερο ο τοκετός να προγραμματιστεί σε ένα νοσοκομείο που διαθέτει ειδική χειρουργική μονάδα νεογνών. Ο γιατρός μπορεί να συστήσει καισαρική τομή περίπου στις 36 εβδομάδες της κύησης αν οι πνεύμονες του νεογνού είναι ώριμοι.
Πώς  θεραπεύεται
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νεογνών έχει μικρή έκταση του εντέρου έξω από το σώμα του και η διόπθωση γίνεται σε ένα χειρουργικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης το έντερο τοποθετείται στην κοιλιά και το άνοιγμα κλείνει. Αν το νεογνό έχει μεγάλη έκταση του εντέρου έξω από το σώμα ενδεχομένως να χρειαστούν πολλές εγχειρήσεις. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 3-10 μέρες, μερικές φορές ακόμα περισσότερο. Ένα συνθετικό δίχτυ ή “silo” τοποθετείται γύρω από το έντερο και συνδέεται με την κοιλιά. Κάθε μέρα το δίχτυ συσφίγγεται σταδιακά και το έντερο προωθείται μέσα στην κοιλιά. Όταν όλο το έντερο είναι μέσα το δίχτυ απομακρύνεται και η κοιλιά συγκλείεται. Μερικά νεογνά ενδεχομένως να χρειαστούν τη βοήθεια μηχανήματος αναπνευστικής υποστήριξης για λίγες μέρες μετά την ή τις εγχειρήσεις.