ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑ ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Διόγκωση του οσχέου, ομαλή λεία και ανώδυνη που περιβάλλει τον όρχη με επέκταση στη βουβωνική χώρα, μεταβάλει το μέγεθός της κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ανατάσσεται μερικώς ή πλήρως, αυτόματα ή με χειρισμούς.

Παθογένεση
Παραμονή ανοικτού του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου ανοικτού, με επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα, και συγκέντρωση διαυγούς υγρού εντός των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνος του όρχεως.

Κλινική εικόνα
Διόγκωση του οσχέου, ομαλή, λεία, ανώδυνη, μαλακή και με χαρακτηριστική διαφάνεια του περιεχομένου υγρού στην διαφανοσκόπηση (σημείο δύοντος ηλίου) και ανατάσσεται μερικώς ή πλήρως, αυτόματα ή με χειρισμούς (πίεση της διόγκωσης με τους δακτύλους του εξετάζοντος ιατρού με φορά προς το έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου)

Θεραπεία
Πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα (τις επόμενες ημέρες από την διάγνωση) εκτός και αν υπάρχουν άλλες παθολογικές καταστάσεις που απαγορεύουν την αναισθησία. Νοσηλεία μίας μέρας (Day clinic).