ΕΞΟΜΦΑΛΟΣ

Μέχρι περίπου τις δέκα εβδομάδες της κύησης είναι φυσιολογικό για το έντερο να βρίσκεται έξω από την κοιλιά του εμβρύου. Μετά τις 10 εβδομάδες πρέπει να έχει μετακινηθεί στο εσωτερικό της κοιλιάς. Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται όταν το έντερο, το ήπαρ και μερικές φορές άλλα όργανα παραμένουν έξω από την κοιλιά σε ένα σάκο.
Από τη στιγμή που κάποια ή όλα τα όργανα βρίσκονται έξω από την κοιλία του εμβρύου, είναι δυνατόν να τραυματιστούν και η κοιλιά δεν αναπτύσσεται στο φυσιολογικό της μέγεθος. Η κοιλιά μπορεί είναι πολύ μικρή για να χωρέσει όλα τα όργανα.
Κατά τη γέννηση, η κοιλιά του νεογνού,  μοιάζει σαν να υπάρχει ένας διαφανής σάκος που είναι γεμάτος υγρό. Διακρίνεται μέσα από το σάκο αυτό το έντερο ή τα άλλα όργανα. Ο ομφάλιος λώρος του νεογνού βρίσκεται στην κορυφή αυτού του σάκου.
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΜΦΑΛΟΥ  
Μικρού μεγέθους εξόμφαλος παρατηρείται σε 1 ανά 5000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. Μεγάλου μεγέθους ομφαλοκήλη παρατηρείται σε 1 ανά 10000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. Αν το νεογνό δεν έχει άλλα σημαντικά προβλήματα, τότε η πιθανότητα  το επόμενο παιδί ενός ζευγαριού να έχει εξόμφαλο είναι 1%.
Μερικά νεογνά με εξόμφαλο ενδεχομένως να έχουν και άλλα προβλήματα με την καρδιά, την σπονδυλική στήλη ή τα όργανα του πεπτικού συστήματος. Το νεογνό  πρέπει να εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν έχει κάποιο από αυτά τα προβλήματα.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΟΜΦΑΛΟΥ
Ενώ το νεογνό  βρίσκεται στο δωμάτιο του τοκετού ο σάκος του εξόμφαλου  πρέπει να διατηρείται υγρός και καλυμμένος με πλαστικό για να προστατευθεί το έντερο. Το νεογνό  θα πρέπει να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα  που είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση και φροντίδα νεογνών  με αυτή την πάθηση.
Αν η ομφαλοκήλη είναι μικρού μεγέθους, η εγχείρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα αμέσως μετά τη γέννηση. Τοποθετείται το έντερο και τα άλλα όργανα που βρίσκονται στο σάκο μέσα στην κοιλιά και κλείνεται το άνοιγμα.
Αν η ομφαλοκήλη είναι μεγαλύτερου μεγέθους, τότε η κοιλία του νεογνού θα πρέπει να αναπτυχθεί και να μπορεί να εκταθεί αρκετά πριν πραγματοποιηθεί η εγχείρηση. Η επιδιόρθωση μπορεί να γίνει κατά στάδια. Τα περισσότερα νεογνά  είναι σε θέση να γυρίσουν σπίτι μόλις ξεκινήσουν να σιτίζονται κανονικά και η οικογένεια έχει εκπαιδευτεί στο σωστό τρόπο αλλαγής των επιδέσμων και την προστασία του σάκου.
Αν όμως ο σάκος υποστεί ρήξη προτού διορθωθεί, το νεογνό θα πρέπει να εισαχθεί στο χειρουργείο άμεσα.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η υγεία των περισσοτέρων παιδιών με εξόμφαλο εξελίσσεται ομαλά. Το ποσοστό επιβίωσης είναι άνω του 90% αν το μόνο πρόβλημα του παιδιού είναι ο εξόμφαλος. Το ποσοστό επιβίωσης το παιδιών που έχουν εξόμφαλο  αλλά εμφάνιζαν παράλληλα και προβλήματα με άλλα όργανα είναι 70%.
Μικρό ποσοστό παιδιών μπορεί να εμφανίσουν κάποια δυσκολία στη σίτιση, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αναπτυξιακές καθυστερήσεις, και εντερική απόφραξη και μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα αναπνευστικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να είναι επιρρεπή στην εμφάνιση άλλων  ασθενειών σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά.
Η στενή παρακολούθηση από το γιατρό και την ομάδα φροντίδας του παιδιού σας είναι απαραίτητη από τη στιγμή που θα επιστρέψει στο σπίτι.