ΚYΣΤΗ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟY ΠOΡΟΥ

Η κύστη θυρεογλωσσικού πόρου είναι η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία του τραχήλου.

Αποτελεί το 2-4% των μαζών του τραχήλου και εμφανίζεται κατά κανόνα στην πρώτη δεκαετία της ζωής.

Οφείλεται στην παραμονή επιθηλιακών στοιχείων του θυρεογλωσσικού πόρου τα μπορούν να εξελιχθούν σε κύστη ή συρίγγιο.

Υπάρχουν 6 διαφορετικές παραλλαγές:

  1. Τύπος 1 (infrahyoid type) 65% των Κ.Θ.Π. με εντόπιση εκτός μέσης γραμμής
  2. Τύπος 2 (suprahyoid type) 10% των Κ.Θ.Π. με εντόπιση εκτός μέσης γραμμής.
  3. Τύπος 3 (juxtahyoid type) 15% των Κ.Θ.Π.
  4. Τύπος 4 (Intralingual type) 2% των Κ.Θ.Π. με εντόπιση ενδογλωσσική
  5. Τύπος 5 (suprasternal type) 10% των Κ.Θ.Π.
  6. Τύπος 6 (Intralaryngeal type) πολύ σπάνιος.

Η ΚΘΠ είναι μαλακή και ευκίνητη μάζα του τραχήλου,όταν όμως φλεγμαίνει παρουσιάζεται ως σκληρή επώδυνη διόγκωση και συνδέεται με δυσφαγία, δυσφωνία και πυρετό.

Το υπερηχογράφημα είναι αρκετό για να βάλει τη διάγνωση σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάζεται η αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Η χειρουργική θεραπεία εκλογής είναι η αφαίρεση της κύστεως με την ταυτόχρονη εξαίρεση του σώματος του υοειδούς οστού (Sistrunk operation).

Το ποσοστό υποτροπής είναι 3-5% χωρίς προεγχειρητική λοίμωξη, όμως αυξάνεται πολύ, έως και 20% με προηγηθείσα λοίμωξη, αλλά και με ελλειπή εκτομή (Simon and Magit- 2012).