Ανωμαλίες Καθόδου του Όρχι

 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ                                               

ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ (undescended testes)Krypsorxia ppt
Η κρυψορχία αποτελεί μια από τις ανωμαλίες καθόδου του όρχι.
Είναι η αδυναμία καθήλωσης του όρχι στο όσχεο και παραμονή αυτού στην πορεία καθόδου του και διακρίνεται σε συγγενή και επίκτητη.

Περισσότερα>>
                                                                                        (δείτε την παρουσίαση)

line horiz
ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ Η ΑΝΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ (retractile testes)
Ο ανελκόμενος ή ανασπώμενος όρχις αποτελεί μια από τις ανωμαλίες καθόδου του όρχι. Είναι ο όρχις που έχει ασταθή θέση μεταξύ της φυσιολογικής θέσης του όρχεως εντός του οσχέου και του βουβωνικού πόρου ή του έξω στομίου του και ενδεχομένως οφείλεται σε αυξημένο αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυ και στην διατήρηση μακρού μήκους του οίακα. Κατά τη γέννηση βρίσκεται στο όσχεο και μετά ανευρίσκεται ψηλότερα, ενώ το σύστοιχο ημιόσχεο είναι πλήρως σχηματισμένο. Δεν πρόκειται για παραλλαγή φυσιολογικής θέσης του όρχι, όπως αναφερόταν παλαιότερα, καθώς από το σύνολο των ανελκόμενων όρχεων το 30% κατεβαίνουν στο όσχεο, το 32% ανέρχονται σε υψηλότερη θέση (επίκτητη κρυψορχία) ενώ το 38% παραμένουν ανελκόμενοι.

Περισσότερα>>
line horiz
ΕΚΤΟΠΙΑ (ectopic testes)
Η εκτοπία αποτελεί μια από τις ανωμαλίες καθόδου του όρχι.
Είναι η αδυναμία καθήλωσης του όρχι στο όσχεο και παραμονή αυτού εκτός της πορείας καθόδου του. Η θέση του όρχεως είναι κοιλιακή, μηριαία, βουβωνική, πεϊκή ή περινεϊκή. Σπάνια έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία και οι δύο όρχεις να μεταναστεύσουν για το ίδιο ημιόσχεο.

Περισσότερα>>
line horiz

 ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

krypsorxia ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΙ
ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ (συγγενής – επίκτητη)
ΕΚΤΟΠΙΑ
ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ

(download pdf)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.