ΑΡΘΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΝΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

download pdf >

ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΑΚΟΛΟ-ΝΟΣΟΣ ΗIRSCHSPRUNG

download pdf >

ΦΙΜΩΣΗ ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

download pdf >

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΜΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ

download pdf >

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΚΟΛΟΥ.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

download pdf >

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ.
ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ – ΕΠΙΚΤΗΤΗ), ΕΚΤΟΠΙΑ, ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ‘Η ΑΝΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ‘ΟΡΧΙΣ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

download pdf >